Intervju med Dr.Bruce E Wampold -
författare till boken "The Great Psychotherapy Debate"I intervjun pratar Dr. Wampold om den terapeutiska alliansen,
om hur man som terapeut kan vara säker på att man gör rätt
samt gör reflektioner kring metaanalysens fördelar inom psykoterapiforskningen