Orienteringsutbildning

Vi ger en introduktion i den kognitiva terapins grunder.
Utbildningens längd är fem heldagar och består av
teoretiska föreläsningar kopplat med praktiska övningar.

Viktiga delområden som avhandlas under veckan är:

* Den sokratiska utgångspunkten

* Det sokratiska förhållningssättet och
...den sokratiska dialogen

* Introduktion till den kognitiva terapins historia

* Utvecklingspsykologi med fokus på anknytningsteori,
...affektteori och motivationsteori.

Utifrån denna grund, rörande människan och människans villkor, fortsätter vi med att beskriva vanliga problem-områden såsom ångest, depression och personlighets-relaterade störningar.

Vi berör även olika typer av metoder och tekniker som
är användbara i patientarbetet, t.ex. mindfulness.

 

........

Denna orienteringsutbildning riktar sig till de som har
ingen eller ringa erfarenhet av kognitiv terapi.


Deltagarantalet kan vara allt mellan 10-100 personer.
Läs om tidigare kurs i orienteringsutbildning här