Ersta Sköndal Högskola tar över KRI:s grundläggande psykoterapiutbildning!

Det är med stor glädje och tillförsikt vi ser fram emot detta samarbete med Ersta. Ersta har under en ansenlig tid bedrivit psykoterapeutiska utbildningar, både på en grundläggande och avancerad nivå, sk steg1 och steg2. 

Med intåget i Erstas organisation öppnas möjligheter att utveckla den kognitiva/relationella psykoterapin.

Ta gärna del av Ersta Sköndals hemsida www.esh.se/uppdragsutbildning.html
för mer info.

Stockholm den 23 februari 2016

Calle Fjellman
Jörgen Herlofson

  ........